Làng Đình Bảng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Làng Đình Bảng