Chùa Phật Tích

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Phật Tích