Sân chim Bạc Liêu

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Sân chim Bạc Liêu