Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu