Thác Đầu Đẳng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thác Đầu Đẳng