Lễ hội xuân Ba Bể

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Lễ hội xuân Ba Bể