Đèo Gió, Ngân Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đèo Gió, Ngân Sơn