Ao Tiên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Ao Tiên