Núi Dành

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Núi Dành