Đền Thượng Bắc Giang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Thượng