Chùa cổ Bồ Đà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa cổ Bồ Đà