Bến thuyền Marina

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Bến thuyền Marina