Bãi Vọng Nguyệt

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Bãi Vọng Nguyệt