Chợ Châu Đốc (thiên đường ăn vặt)

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chợ Châu Đốc (thiên đường ăn vặt)