Top #7 địa điểm tham quan tại Vĩnh Phúc mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 7/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Tam Đảo

Tam Đảo

Hồ Đại Lải

Hồ Đại Lải

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Làng gốm Hương Canh

Làng gốm Hương Canh

Làng hoa Mê Linh

Làng hoa Mê Linh

Hồ Xạ Hương

Hồ Xạ Hương

Tháp Bình Sơn

Tháp Bình Sơn