Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc

Đồi Khau Tý

Đồi Khau Tý

Đồi Phong Tướng

Đồi Phong Tướng

Di tích Tỉn Keo

Di tích Tỉn Keo

Thác Khuôn Tát (Thác Bảy Tầng)

Thác Khuôn Tát (Thác Bảy Tầng)

Đồi chè Tân Cương

Đồi chè Tân Cương

Hồ Suối Lạnh

Hồ Suối Lạnh

Hồ Vai Miễu

Hồ Vai Miễu

Hồ Ghềnh Chè

Hồ Ghềnh Chè

Thác Nặm Rứt

Thác Nặm Rứt

Hang Phượng Hoàng – Suối Mỏ Gà

Hang Phượng Hoàng – Suối Mỏ Gà

Suối Cửa Tử

Suối Cửa Tử

Chùa Hang Thái Nguyên

Chùa Hang

Động Linh Sơn

Động Linh Sơn

Hang Chùa

Hang Chùa

Đền Đuổm – Núi Đuổm

Đền Đuổm – Núi Đuổm

Thác Đát Đắng

Thác Đát Đắng

Suối Tiên Thái Nguyên

Suối Tiên

Chùa Phù Liễn

Chùa Phù Liễn

Chùa Đán

Chùa Đán

Chùa Ha

Chùa Ha

Đình Hộ Lệnh

Đình Hộ Lệnh

Đình Phương Độ

Đình Phương Độ

Đền Lục Giáp

Đền Lục Giáp

Đền Giá

Đền Giá

Khu di tích khảo cổ Thần Sa

Khu di tích khảo cổ Thần Sa

Hang Phiêng Tung (Miệng Hổ)

Hang Phiêng Tung (Miệng Hổ)

Mái đá Ngườm

Mái đá Ngườm

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam