Top #7 địa điểm tham quan tại Thái Bình mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 9/2021

Những địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Keo

Chùa Keo

Nhà thờ Bác Trạch

Nhà thờ Bác Trạch

Biển Đồng Châu

Biển Đồng Châu

Biển Cồn Vành

Biển Cồn Vành

Biển Cồn Đen

Biển Cồn Đen

Đền Đồng Xâm và làng chạm bạc Đồng Xâm

Đền Đồng Xâm và làng chạm bạc Đồng Xâm

Làng vườn Bách Thuận

Làng vườn Bách Thuận