Cụm du lịch Sông Đà

Cụm du lịch Sông Đà

Bảo tàng tỉnh Sơn La

Bảo tàng tỉnh Sơn La

Nhà tù Sơn La

Nhà tù Sơn La

Bản Mòng

Bản Mòng

Chiềng Cọ

Chiềng Cọ

Hang Thẩm Tét Toòng

Hang Thẩm Tét Toòng

Di tích văn bia Quế Lâm Ngự Chế

Di tích văn bia Quế Lâm Ngự Chế

Tà Xùa

Tà Xùa

Hồng Ngài

Hồng Ngài

Xím Vàng

Xím Vàng

Sân bay Nà Sản

Sân bay Nà Sản

Hồ Tiền Phong

Hồ Tiền Phong

Bản Thung Cuông (Thông Cuông)

Bản Thung Cuông (Thông Cuông)

Bản Pa Phách

Bản Pa Phách

Rừng thông Bản Áng

Rừng thông Bản Áng

Thác Dải Yếm

Thác Dải Yếm

Hang Dơi

Hang Dơi

Ngũ Động Bản Ôn

Ngũ Động Bản Ôn

Đồi chè Mộc Châu

Đồi chè Mộc Châu

Thung lũng mận Nà Ka

Thung lũng mận Nà Ka

Cửa khẩu Lóng Sập

Cửa khẩu Lóng Sập

Nhà máy Thủy điện Sơn La

Nhà máy Thủy điện Sơn La

Ngọc Chiến

Ngọc Chiến

Hang Co Noong

Hang Co Noong

Bản Cát Lình

Bản Cát Lình

Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bản Chiếu

Bản Chiếu

Rừng thông Noong Cốp

Rừng thông Noong Cốp

Cầu Pá Uôn

Cầu Pá Uôn

Đền thờ Nàng Han (Linh Sơn – Thủy Từ)

Đền thờ Nàng Han (Linh Sơn – Thủy Từ)

Mường Chiên

Mường Chiên

Suối nước nóng Mường Lèo

Suối nước nóng Mường Lèo

Tháp Mường Bám

Tháp Mường Bám

Thác Tạt Nàng

Thác Tạt Nàng

Bản Hua Tạt

Bản Hua Tạt

Hang Nhả Nhung

Hang Nhả Nhung

Hồ Chiềng Khoi

Hồ Chiềng Khoi

Hang Chi Đảy

Hang Chi Đảy