Làng cổ Bích La

Làng cổ Bích La

Chợ phiên Cam Lộ

Chợ phiên Cam Lộ

Bãi biển Cửa Tùng

Bãi biển Cửa Tùng

Đảo Cồn Cỏ

Đảo Cồn Cỏ

Địa đạo Vịnh Mốc

Địa đạo Vịnh Mốc

Thành cổ Quảng Trị

Thành cổ Quảng Trị

Thánh địa La Vang

Thánh địa La Vang

Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải

Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Khe Sanh

Khe Sanh

Cửa khẩu Lao Bảo

Cửa khẩu Lao Bảo

Sông Đakrông

Sông Đakrông

Cầu treo Đakrông

Cầu treo Đakrông

Núi Talung, núi Klu

Núi Talung, núi Klu

Bản dân tộc Vân Kiều

Bản dân tộc Vân Kiều