Top #10 địa điểm tham quan tại Quảng Ninh mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 1/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long

Đảo Tuần Châu

Đảo Tuần Châu

Đảo Cô Tô

Đảo Cô Tô

Đảo Quan Lạn

Đảo Quan Lạn

Vân Đồn

Vân Đồn

Biển Trà Cổ

Biển Trà Cổ

Trúc Lâm Yên Tử

Trúc Lâm Yên Tử

Chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng

Chùa Cái Bầu

Chùa Cái Bầu

SunWorld Hạ Long

SunWorld Hạ Long