Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò

Đồi chè Thanh Chương

Đồi chè Thanh Chương

Cánh đồng hoa Hướng Dương

Cánh đồng hoa Hướng Dương

Đảo Lan Châu

Đảo Lan Châu

Cánh đồng nuôi cừu

Cánh đồng nuôi cừu

Bãi Lữ

Bãi Lữ

Biển Cửa Hội

Biển Cửa Hội

Làng Sen quê Bác

Làng Sen quê Bác

Biển Diễn Thành

Biển Diễn Thành

Vườn quốc gia Pù Mát

Vườn quốc gia Pù Mát

Đền Cuông

Đền Cuông

Hang Thẩm Ồm

Hang Thẩm Ồm

Thác Xao La

Thác Xao La

Núi Quyết

Núi Quyết

Thành cổ Vinh

Thành cổ Vinh