Top #7 địa điểm tham quan tại Nam Định mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 1/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Bãi biển Thịnh Long

Bãi biển Thịnh Long

Những nhà thờ Công Giáo ở Nam Định

Những nhà thờ Công Giáo ở Nam Định

Hồ Vịnh Xuyên

Hồ Vịnh Xuyên

Vườn quốc gia Xuân Thủy

Vườn quốc gia Xuân Thủy

Đền Trần – Nam Định

Đền Trần – Nam Định

Chùa Cổ Lễ

Chùa Cổ Lễ

Khu di tích Phủ Dày

Khu di tích Phủ Dày