Nhà thờ đá Sa Pa

Nhà thờ đá Sa Pa

Núi Hàm Rồng Lào Cai

Núi Hàm Rồng

Bản Cát Cát

Bản Cát Cát

Bản Tả Phìn

Bản Tả Phìn

Bản Lao Chải

Bản Lao Chải

Bản Tả Van

Bản Tả Van

Cầu Mây

Cầu Mây

Đèo Ô Quy Hồ

Đèo Ô Quy Hồ

Thác Bạc

Thác Bạc

Nóc nhà Đông Dương Fanxipan

Nóc nhà Đông Dương Fanxipan

Chợ phiên Bắc Hà

Chợ phiên Bắc Hà

Dinh thự Hoàng A Tưởng

Dinh thự Hoàng A Tưởng

Thung lũng hoa Thải Giàng Phố

Thung lũng hoa Thải Giàng Phố

Tam giác mạch ở Lử Thẩn

Tam giác mạch ở Lử Thẩn

Chợ trâu Cán Cấu

Chợ trâu Cán Cấu

Lũng Pô

Lũng Pô

Mốc 92 và các mốc dọc sông Hồng

Mốc 92 và các mốc dọc sông Hồng

A Lù

A Lù

Y Tý

Y Tý

Chợ Mường Hum

Chợ Mường Hum

Suối nước nóng Bản Mạc

Suối nước nóng Bản Mạc

Địa điểm du lịch Mường Khương

Địa điểm du lịch Mường Khương

Chợ Mường Khương

Chợ Mường Khương

Cửa khẩu Mường Khương

Cửa khẩu Mường Khương

Cao Sơn

Cao Sơn

Hà Khẩu

Hà Khẩu

Chợ Cốc Lếu

Chợ Cốc Lếu

Phìn Hồ Thầu

Phìn Hồ Thầu

Thác Bay Liêm Phú (Văn Bàn)

Thác Bay Liêm Phú (Văn Bàn)

Đền Bảo Hà

Đền Bảo Hà

Đền Đôi Cô – Chùa Cam Lộ

Đền Đôi Cô – Chùa Cam Lộ

Đền Thượng

Đền Thượng

Đền Mẫu Lào Cai

Đền Mẫu Lào Cai

Fansipang

Fansipang

Bạch Mộc Lương Tử

Bạch Mộc Lương Tử

Lảo Thẩn

Lảo Thẩn

Nhìu Cồ San

Nhìu Cồ San

Ngũ Chỉ Sơn

Ngũ Chỉ Sơn