Chùa Tiên – Giếng Tiên

Chùa Tiên – Giếng Tiên

Đền Kỳ Cùng

Đền Kỳ Cùng

Thành nhà Mạc

Thành nhà Mạc

Động Nhị Thanh – Chùa Tam Giáo

Động Nhị Thanh – Chùa Tam Giáo

Động Tam Thanh – Chùa Tam Thanh

Động Tam Thanh – Chùa Tam Thanh

Chợ Đông Kinh và chợ đêm Kỳ Lừa

Chợ Đông Kinh và chợ đêm Kỳ Lừa

Đoàn Thành (cổ) Lạng Sơn

Đoàn Thành (cổ) Lạng Sơn

Núi Phai Vệ

Núi Phai Vệ

Núi Nà Lay

Núi Nà Lay

Làng du lịch văn hóa Quỳnh Sơn

Làng du lịch văn hóa Quỳnh Sơn

Thung lũng hoa Bắc Sơn

Thung lũng hoa Bắc Sơn

Vườn hoa Tam Giác Mạch

Vườn hoa Tam Giác Mạch

Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn

Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn

Đèo Tam Canh

Đèo Tam Canh

Suối Mỏ Mắm – Hang Keng Tao

Suối Mỏ Mắm – Hang Keng Tao

Đình Nông Lục

Đình Nông Lục

Đồn Mỏ Nhài

Đồn Mỏ Nhài

Hồ Tam Hoa

Hồ Tam Hoa

Hồ Pác Mỏ

Hồ Pác Mỏ

Hang Khuôn Bồng

Hang Khuôn Bồng

Lễ hội Lồng Tồng xã Quỳnh Sơn

Lễ hội Lồng Tồng xã Quỳnh Sơn

Khu du lịch Mẫu Sơn

Khu du lịch Mẫu Sơn

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan

Bia Thủy Môn Đình 

Bia Thủy Môn Đình 

Đền Mẫu Đồng Đăng

Đền Mẫu Đồng Đăng

Khu du kích Ba Sơn

Khu du kích Ba Sơn

Chùa Bắc Nga

Chùa Bắc Nga

Ải Chi Lăng

Ải Chi Lăng

Núi mặt quỷ

Núi mặt quỷ

Hang Gió

Hang Gió

Hang Lạng Nắc

Hang Lạng Nắc

Di tích Pác Lùng – Ký Làng

Di tích Pác Lùng – Ký Làng

Hang Cốc Mười

Hang Cốc Mười

Đồn Pò Mã

Đồn Pò Mã

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên

Đền Bắc Lệ

Đền Bắc Lệ