Top #8 địa điểm tham quan tại Hồ Chí Minh mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 7/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập

Nhà Thờ Đức Bà

Nhà Thờ Đức Bà

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

Khu du lịch Suối Tiên

Khu du lịch Suối Tiên

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi

Cầu Ánh Sao

Cầu Ánh Sao