Top #9 địa điểm tham quan tại Hà Nam mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 7/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Kẽm Trống

Kẽm Trống

Bát cảnh sơn

Bát cảnh sơn

Đền Lãnh Giang

Đền Lãnh Giang

Đền Trần Thương

Đền Trần Thương

Đền Trúc

Đền Trúc

Chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh

Đền Vũ Điện

Đền Vũ Điện

Đền Lăng

Đền Lăng

Đình đá Tiên Phong

Đình đá Tiên Phong