Núi Cấm Sơn

Núi Cấm Sơn

Chùa Sùng Khánh

Chùa Sùng Khánh

Chợ Quyết Tiến

Chợ Quyết Tiến

Cổng trời Quản Bạ

Cổng trời Quản Bạ

Núi Đôi Quản Bạ

Núi Đôi Quản Bạ

Xã Bát Đại Sơn

Xã Bát Đại Sơn

Hang Nà Luồng

Hang Nà Luồng

Động Én

Động Én

Rừng thông Yên Minh

Rừng thông Yên Minh

Chợ Bạch Đích (Yên Minh)

Chợ Bạch Đích (Yên Minh)

Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã

Cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn

Sủng Là

Sủng Là

Phó Bảng

Phó Bảng

Dinh Vương

Dinh Vương

Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú

Cột mốc 428

Cột mốc 428

Mốc cực Bắc

Mốc cực Bắc

Phố cổ Đồng Văn

Phố cổ Đồng Văn

Chợ Đồng Văn

Chợ Đồng Văn

Đèo Mã Pì Lèng

Đèo Mã Pì Lèng

Chợ tình Khâu Vai, Mèo Vạc

Chợ tình Khâu Vai, Mèo Vạc

Làng dân tộc Lô Lô, Sảng Pả A

Làng dân tộc Lô Lô, Sảng Pả A

Hang Phương Thiện

Hang Phương Thiện

Hồ Noong

Hồ Noong

Hang Tùng Bá

Hang Tùng Bá

Cửa khẩu Thanh Thủy

Cửa khẩu Thanh Thủy

Bãi đá cổ Nấm Dẩn

Bãi đá cổ Nấm Dẩn

Khu du lịch Thác Tiên – Đèo Gió (Thác Táng Tinh)

Khu du lịch Thác Tiên – Đèo Gió (Thác Táng Tinh)

Bản Phìn Hồ

Bản Phìn Hồ

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Hang Bách Sơn

Hang Bách Sơn

Căng Bắc Mê

Căng Bắc Mê

Thác Thí

Thác Thí

Khu du lịch sinh thái Nặm An

Khu du lịch sinh thái Nặm An

Khu du lịch sinh thái hồ Quang Minh

Khu du lịch sinh thái hồ Quang Minh

Hang Nặm Pạu

Hang Nặm Pạu