Hồ T’Nưng

Hồ T’Nưng

Nhà máy thủy điện Ialy

Nhà máy thủy điện Ialy

Quảng trường Đại Đoàn Kết

Quảng trường Đại Đoàn Kết

Thác Phú Cường

Thác Phú Cường

Đồng xanh

Đồng xanh

Hố Trời

Hố Trời

Biển Hồ Chè

Biển Hồ Chè

Núi lửa Chư Đăng Ya

Núi lửa Chư Đăng Ya

Hồ Thác Bà

Hồ Thác Bà

Núi Hàm Rồng

Núi Hàm Rồng Gia Lai

Thác Xung Khoeng

Thác Xung Khoeng

Thác chín tầng

Thác chín tầng

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Jang Răng

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Jang Răng

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Chùa Minh Thành

Chùa Minh Thành

Nhà tù Pleiku

Nhà tù Pleiku