Tượng đài chiến thắng Điện Biên

Tượng đài chiến thắng Điện Biên

Đồi A1

Đồi A1

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi A1

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi A1

Hầm Đờ Cát

Hầm Đờ Cát

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ

Cầu Mường Thanh

Cầu Mường Thanh

Cánh đồng Mường Thanh

Cánh đồng Mường Thanh

Bản Mển

Bản Mển

Bản Ten

Bản Ten

Bản Co Mỵ

Bản Co Mỵ

Bản Phiêng Lơi

Bản Phiêng Lơi

Suối nước nóng U Va

Suối nước nóng U Va

Suối nước nóng Hua Pe

Suối nước nóng Hua Pe

Cửa khẩu Tây Trang

Cửa khẩu Tây Trang

Thành Bản Phủ

Thành Bản Phủ

9 Đền thờ Hoàng Công Chất

9 Đền thờ Hoàng Công Chất

Hồ Pá Khoang

Hồ Pá Khoang

Vườn Anh Đào Mường Phăng

Vườn Anh Đào Mường Phăng

Điểm văn hóa tâm linh Linh Sơn

Điểm văn hóa tâm linh Linh Sơn

Động Pa Thơm

Động Pa Thơm

Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin

Cầu Hang Tôm

Cầu Hang Tôm

Thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay

Động Xá Nhè

Động Xá Nhè

Tháp Chiềng Sơ

Tháp Chiềng Sơ

Tháp Mường Luân

Tháp Mường Luân

A Pa Chải – Cực Tây của Tổ Quốc

A Pa Chải – Cực Tây của Tổ Quốc

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Chợ phiên Tả Sìn Thàng

Chợ phiên Tả Sìn Thàng

Chợ phiên Xá Nhè

Chợ phiên Xá Nhè

Chợ phiên A Pa Chải

Chợ phiên A Pa Chải