Top #7 địa điểm tham quan tại Đà Nẵng mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 7/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bà Nà Hill

Bà Nà Hill

Chùa Linh Ứng

Chùa Linh Ứng

Biển Mỹ Khê

Biển Mỹ Khê

Núi Ngũ Hành Sơn

Núi Ngũ Hành Sơn

Cầu Rồng

Cầu Rồng

Chợ Cồn

Chợ Cồn

Bảo tàng lịch sử văn hóa Chămpa

Bảo tàng lịch sử văn hóa Chămpa