Chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng

Vườn trái cây

Vườn trái cây

Nhà cổ Bình Thủy

Nhà cổ Bình Thủy

Vườn Cò Bằng Lăng

Vườn Cò Bằng Lăng

Bến Ninh Kiều

Bến Ninh Kiều

Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh

Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh

Cầu Cần Thơ

Cầu Cần Thơ

Chùa Ông

Chùa Ông

Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam

Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam

Chợ đêm Tây Đô

Chợ đêm Tây Đô