Vịnh Eo Gió

Vịnh Eo Gió

Kỳ Co

Kỳ Co

Tịnh xá Ngọc Hòa

Tịnh xá Ngọc Hòa

Tháp Đôi

Tháp Đôi

Tháp Dương Long

Tháp Dương Long

Tháp Bánh Ít

Tháp Bánh Ít

Ghềnh Ráng Tiên Sa

Ghềnh Ráng Tiên Sa

Bãi biển Quy Nhơn

Bãi biển Quy Nhơn

Bãi tắm Hoàng Hậu

Bãi tắm Hoàng Hậu

Bảo tàng vua Quang Trung

Bảo tàng vua Quang Trung

Chùa Long Khánh

Chùa Long Khánh

Đàn tế trời Tây Sơn

Đàn tế trời Tây Sơn

Cù Lao Xanh

Cù Lao Xanh

Hòn Sẹo

Hòn Sẹo

Khu dã ngoại Trung Lương

Khu dã ngoại Trung Lương

Thắng cảnh Hầm Hô

Thắng cảnh Hầm Hô

Đảo Yến

Đảo Yến

Đầm Thị Nại

Đầm Thị Nại

Mũi Vi Rồng

Mũi Vi Rồng

Bãi xếp

Bãi xếp

Bãi Dại

Bãi Dại

Bãi Bàng

Bãi Bàng

Bãi Rạng

Bãi Rạng

Cầu Thị Nại

Cầu Thị Nại

Đảo Hải Giang

Đảo Hải Giang

Tượng Trần Hưng Đạo

Tượng Trần Hưng Đạo

Bảo tàng Bình Định

Bảo tàng Bình Định

Suối khoáng nóng Hội Vân

Suối khoáng nóng Hội Vân

Chùa Ông Núi

Chùa Ông Núi