Cồn Quy

Cồn Quy

Cồn Phụng

Cồn Phụng

Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu

Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu

Làng du kích Đồng Khởi

Làng du kích Đồng Khởi

Làng hoa cảnh chợ Lách

Làng hoa cảnh chợ Lách

Vườn trái cây Cái Mơn

Vườn trái cây Cái Mơn

Chùa Tuyên Linh

Chùa Tuyên Linh

Sân chim Vàm Hồ

Sân chim Vàm Hồ

Khu du lịch Lan Vương

Khu du lịch Lan Vương

Khu du lịch Làng Bè

Khu du lịch Làng Bè

Khu du lịch sinh thái vườn Ba Ngói

Khu du lịch sinh thái vườn Ba Ngói

Nhà thờ La Mã

Nhà thờ La Mã

Cồn Phú Đa

Cồn Phú Đa

Cù Lao Minh

Cù Lao Minh

Chùa Vạn Phước

Chùa Vạn Phước