Top #10 địa điểm tham quan tại Bắc Ninh mà bạn phải ghé thăm - Cập nhật: 1/2022

Những địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đền Đô

Đền Đô

Hội Lim

Hội Lim

Đình Đình Bảng

Đình Đình Bảng

Chùa Phật Tích

Chùa Phật Tích

Chùa Dâu

Chùa Dâu

Chùa Bút Tháp

Chùa Bút Tháp

Đền Bà Chúa Kho

Đền Bà Chúa Kho

Làng Đình Bảng

Làng Đình Bảng

Làng Tranh Đông Hồ

Làng Tranh Đông Hồ

Làng Gốm Phù Lãng

Làng Gốm Phù Lãng