Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu

Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu

Khu du lịch Nhà Mát

Khu du lịch Nhà Mát

Nhà công tử Bạc Liêu

Nhà công tử Bạc Liêu

Sân chim Bạc Liêu

Sân chim Bạc Liêu

Tháp cổ Vĩnh Hưng

Tháp cổ Vĩnh Hưng

Biển Bạc Liêu

Biển Bạc Liêu

Quần thể kiến trúc nhà tây

Quần thể kiến trúc nhà tây

Chùa Xiêm Cán

Chùa Xiêm Cán

Vườn nhãn cổ

Vườn nhãn cổ

Nhà thờ Tắc Sậy

Nhà thờ Tắc Sậy