Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Chợ Châu Đốc (thiên đường ăn vặt)

Chợ Châu Đốc (thiên đường ăn vặt)

Các làng Chăm theo tín ngưỡng Hồi giáo

Các làng Chăm theo tín ngưỡng Hồi giáo

Bún Bình Thiên (hồ nước trời ban)

Bún Bình Thiên (hồ nước trời ban)

Di chỉ Óc Eo

Di chỉ Óc Eo

Núi Cấm

Núi Cấm

Núi Két

Núi Két

Khu du lịch Núi Sập

Khu du lịch Núi Sập

Khu di tích lịch sử Tức Dụp

Khu di tích lịch sử Tức Dụp

Rừng Tràm Trà Sư

Rừng Tràm Trà Sư

Cù lao Giêng

Cù lao Giêng