Một Đà Nẵng rất khác - Thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam khi về đêm.

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Thời tiết: 34°C, Gió Đ với 16 km/h, 64% Độ ẩm

Thành thị: 948.699 người (87,7%)

Theo Wikipedia