Chiều quê yên bình tại vườn trái cây sai quả tại huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Huyện nằm ở phía bắc tỉnh Tiền Giang, phía bắc giáp huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An, Phía đông bắc giáp huyện Thủ Thừa và thành phố Tân An tỉnh Long An,phía tây bắc giáp huyện Tân Thạnh tỉnh Long An, phía tây nam là huyện Cai Lậy, phía nam và đông nam là huyện Châu Thành. Huyện có diện tích 333 km2 và dân số là 50.000 người. Huyện ly là thị trấn Mỹ Phước nằm trên tỉnh lộ 865, cách thành phố Mỹ Tho 25 km về hướng tây bắc. Tỉnh lộ 865 theo hướng tây đi huyện Tháp Mười (Đồng Tháp)Trước năm 1994, địa bàn huyện Tân Phước ngày nay thuộc hai huyện Châu Thành và Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Trong đó, xã Tân Hòa Tây trước đây thuộc huyện Cai Lậy; 6 xã Tân Hòa Đông, Hưng Thạnh, Mỹ Phước, Phú Mỹ, Tân Lập và Tân Hòa Thành trước đây cùng thuộc huyện Châu Thành. Trước khi chia tách, một phần đất đai xã Tân Hòa Tây cùng với toàn bộ đất đai xã Tân Hòa Đông trước năm 1975 cùng thuộc địa bàn tỉnh Kiến Tường cũ.