Bỏ qua ồn ào nơi phố thị, mình về đây với một mớ yên bình - Thái Bình

Bỏ qua ồn ào nơi phố thị, mình về đây với một mớ yên bình - Thái Bình