Chè kho Tứ Yên

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng