Cam xoàn Trà Ôn

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long