Lạp xưởng Suối Khoáng

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ