Hồng không hạt Xuân Vân

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ