Bánh đa Minh Châu

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Bắc Trung Bộ