Bánh tráng cuốn phơi sương

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đông Nam Bộ