Rau xà lách xoong

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Bắc Trung Bộ