Đặc sản Quảng Trị mua về làm quà

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Bắc Trung Bộ