Bánh bột lọc Quảng Bình 

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Bắc Trung Bộ