Các món ăn từ thịt cừu và thịt dê

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Nam Trung Bộ