Vịt quay và Phở vịt quay

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ